مباني هنرهاي تجسمي

محصول جدید

این کتاب شامل تمام مباحث و مفاهيم به همراه مثال، تست‌هاي آزمون سراسري و آزاد با پاسخ تشریحی و آزمون هایی جهت شناسایی و رفع نقاط ضعف داوطلبان می باشد.

8,500 تومان

اوطلبان عزيز شركت در آزمون‌|هاي كارداني به كارشناسي و بالاتر، با مطالعه اين مجموعه،‌| كليه مطالب مورد نياز خود را براي پاسخگوئي مناسب به سؤالات مباني هنرهاي تجسمي، در اختيار خواهند داشت. |
كتاب حاضر با عنوان مباني هنرهاي تجسمي، از دو بخش اصلي تشكيل شده است: در بخش اول، عناصر و فنون بصري، گردآوري شده است. فصل اول كه شامل عناصر اصلي بصري است، نقطه، خط، سطح، شكل، حجم و بافت را مورد بررسي قرار مي‌|دهد. در اين فصل بعد از بيان تعريف و ويژگي‌|هاي نقطه، به‌|عنوان اولين عنصر بصري، خط، انواع و جهات و كاربرد آن، خصوصيات خط اكسپرسيو و خط كنستراكتيو مورد بحث قرار گرفته‌|اند. عناصر بصري ديگر، با عنوان‌|هاي سطح، و شكل، در دنباله‌| مطالب، مطرح شده و نكات و تصاوير متناسب با آنها نيز در ضمن متن گنجانده شده است. تحت عنوان حجم، عنصر بصري ديگر، مورد مطالعه قرار مي‌|گيرد. در اين عنوان درباره حجم حقيقي (واقعي) و حجم مجازي (ذهني)، مطالب، نكات و شواهد تصويري ارايه شده و در موضوع ژرف‌|نمائي (پرسپكتيو)، مباحث نسبتاً مبسوطي مطرح گرديده و نمايش تصاوير مربوط، به تعميق يادگيري مدد رسانده است. با بيان تعريف بافت، انواع و نكات و تصاوير مرتبط با آن، فصل اول، خاتمه يافته است.
فصل دوم از بخش اول، در موضوع فنون بصري متمركز شده و بحث تركيب‌|بندي آغاز شده است. بدنبال ارائه تصاوير تكميلي براي درك عميق مطالب اين عنوان، اصول تركيب‌|بندي تحت 39 اصل، اعلام شده است. تناسب، ريتم، حركت و تضاد (كنتراست) عنوان‌|هاي ديگر اين فصل هستند كه مطالب،‌|نكات و تصاوير آن قابل ملاحظه مي‌|باشد. ساير فنون بصري نيز در انتهاي فصل، مزيد اطلاعات داوطلبان عزيز را فراهم مي‌|نمايد. |
در انتهاي بخش اول، تست‌|ها و پاسخنامه‌|تست‌|هاي طبقه‌|بندي شده فرصت مناسبي را براي تمرين آموخته‌|هاي بخش، ايجاد مي‌|كند. |
بخش دوم كتاب را به مباني رنگ و مباحث مرتبط با آن اختصاص داده‌|ايم. اين بخش پس از مقدمه‌|اي كوتاه،‌|ويژگي‌|هاي سه‌|گانه رنگ بيان شده و در بحث بعدي،‌| با عنوان انواع رنگ‌|ها،‌| رنگ‌|هاي اصلي،‌|مكمل، درجه دوم و سوم مورد شناسائي قرار گرفته‌|اند. انواع كنتراست رنگ، عنواني ديگر اين فصل است. در دنباله، با درج مطالبي خصوص هارموني و هماهنگي فرم، رنگ و مزه نيز اطلاعات مفيدي در اختيار داوطلبان قرار مي‌|گيرد. در انتهاي اين فصل، در 29 فراز، اصول رنگ‌|شناسي، فهرست شده است. همچنين براي افزايش آگاهي و تمرين مطالب موضوعات اين فصل، در انتهاي فصل رنگ، تست‌|ها و پاسخنامه‌| تست‌|هاي طبقه‌|شده مرتبط با مباحث پيش‌|گفته، گنجانده شده است. |
همچنين در انتهاي كتاب سؤالات كنكور سراسري و آزاد 90 با پاسخ تشريحي ارائه شده است.

زبان فارسی
نویسنده/نویسندگان بيتا حامدمحمديان
ناشر مدرسان شریف
سال انتشار 1391
نوبت چاپ چهارم
تعداد صفحات 200صفحه

نوشتن دیدگاه

مباني هنرهاي تجسمي

مباني هنرهاي تجسمي

این کتاب شامل تمام مباحث و مفاهيم به همراه مثال، تست‌هاي آزمون سراسري و آزاد با پاسخ تشریحی و آزمون هایی جهت شناسایی و رفع نقاط ضعف داوطلبان می باشد.

محصولات مرتبط

این کتاب با بياني ساده و شيوا و در عين حال مختصر و جامع شامل نكات تستي و اطلاعات لازم و كافي در حد اطلاعات مورد نياز داوطلبان كنكور و دانشجويان رشته گرافيك می باشد.

6,000 تومان
مشاهده سریع

این کتاب با بياني ساده و شيوا و در عين حال مختصر و جامع شامل نكات تستي و اطلاعات لازم و كافي در حد اطلاعات مورد نياز داوطلبان كنكور و دانشجويان رشته گرافيك می باشد.

10,300 تومان
مشاهده سریع

با توجه به تنوع منابع كنكور هنر، اين مجموعه دربردارنده‌ي طيف گسترده‌اي از اطلاعات عمومي هنر و دروس تخصصي گرافيك با هدف بالابردن درك و توانايي داوطلبان كنكور مي‌باشد.

21,000 تومان
مشاهده سریع

بالا