ضوابط و مقررات


1- مدت زمان اعتبار قیمت:
قیمتی که در هنگام سفارش در ­فاکتور منظور گردیده است، معتبر می‌باشد و تمامی کالاهای موجود در سایت، از زمان آماده پرداخت شدن، اعتبار قیمت دارند و قیمت تغییر نخواهد کرد.

2- معافیت مالیاتی:
 طبق قانون معافیت مؤسسات انتشاراتی و کتاب‌فروشان از پرداخت مالیات (بند 5 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده)، محصولات این فروشگاه مشمول مالیات نمی‌باشند.


بالا