مجموعه فنی و مهندسی

مجموعه فنی و مهندسی 

237 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
0 دیدگاه

شامل درسنامه مبانی احتمال مورد استفاده داوطلبان کارشناسی ارشد و دکترای رشته های: مجموعه آمار، مجموعه ریاضی،مهندسی صنایع،مهندسی مالی،مدیریت نو و فناوری،مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین،مدیریت سیستم و بهره وری،مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی،مهندسی آینده پژوهی،مهندسی برق،مجموعه علوم کامپیوتر

24,000 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

این کتاب شامل سوالات طبقه بندی شده مولف کتاب، براساس آزمونهای سالهای گذشته با پاسخ کلیدی می باشد و به دلیل اینکه تستهای تآلیفی می باشد نیازی به بروز شدن کتاب نمی باشد.قابل استفاده داوطلبان رشته های مدیریت پروژه و ساخت،تکنولوژی معماری - |انرژی و معماری - معماری

3,500 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

این کتاب شامل سوالات طبقه بندی شده مولف کتاب، براساس آزمونهای سالهای گذشته با پاسخ کلیدی می باشد و به دلیل اینکه تستهای تآلیفی می باشد نیازی به بروز شدن کتاب نمی باشد.قابل استفاده داوطلبان رشته های مدیریت پروژه و ساخت،تکنولوژی معماری - |انرژی و معماری - معماری

1,200 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

این کتاب شامل سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سالهای 83 تا 88 با پاسخ تشریحی می باشد.

9,500 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

این کتاب شامل نکات درسی و |تستهای کارشناسی ارشد دانشگاههای سراسری و آزاد و تستهای تالیفی همراه با پاسخ تشریحی می باشد.

4,200 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

شامل درسنامه آمار مهندسی،مورداستفاده داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد رشته های: مهندسی صنایع ، مهندسی مالی ، مدیریت نوآوری و فناوری مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین ، مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی ، مدیریت سیستم و بهره وری ، مهندسی آینده پژوهی ، مجموعه آمار ، مجموعه ریاضی

10,000 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

شامل درسنامه و نکات مهم و سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد سالهای 91تا94 با پاسخ تشریحی

19,000 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

شامل سوالات آزمون کارشناسی ارشد سالهای 71 تا 94 با پاسخ تشریحی و تشریح نکات مهم در پاسخ تستهاقابل استفاده داوطلبین کارشناسی ارشد رشته های: مدیریت (کلیه گرایشهای مرتبط)، مهندسی صنایع (کلیه گرایشها)، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر

32,000 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

شامل سوالات آزمون کارشناسی ارشد و دکتری |دانشگاه سراسری و آزاد و دکتری سال 85 تا 94 با پاسخ تشریحی و تشریح نکات مهم در پاسخ تستها

10,000 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

کتاب درسی ایستایی و فن ساختمان، مورد استفاده در مقاطع |کارشناسی و کارشناسی ارشد در دو جلد

23,000 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

کتاب درسی ایستایی و فن ساختمان، مورد استفاده در مقاطع |کارشناسی و کارشناسی ارشد در دو جلد

22,000 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

شامل سوالات آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته های: مهندسی صنایع، ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردهاقابل استفاده داوطلبین کارشناسی ارشد و دکتری

30,000 تومان
مشاهده سریع
نمایش 1 - 12 از 237 مورد

بالا