گروه آزمایشی علوم انسانی

گروه آزمایشی علوم انسانی 

105 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
0 دیدگاه

حسابداری فعالیت های کشاورزی (طبق استانداردهای حسابداری ایران) متون آموزشی بر اساس استانداردهای لازم الاجرا در سطح کشور که با استانداردهای بین المللی حسابداری نیز تا اندازه زیادی هماهنگ است.

8,000 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

حسابداری موجودی مواد و کالا (طبق استانداردهای حسابداری ایران) متون آموزشی بر اساس استانداردهای لازم الاجرا در سطح کشور که با استانداردهای بین المللی حسابداری نیز تا اندازه زیادی هماهنگ است.

9,500 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

حسابداری دارایی های ثابت مشهود (طبق استانداردهای حسابداری ایران) متون آموزشی بر اساس استانداردهای لازم الاجرا در سطح کشور که با استانداردهای بین المللی حسابداری نیز تا اندازه زیادی هماهنگ است.

15,000 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

صورت جریان های نقدی (طبق استانداردهای حسابداری ایران) متون آموزشی بر اساس استانداردهای لازم الاجرا در سطح کشور که با استانداردهای بین المللی حسابداری نیز تا اندازه زیادی هماهنگ است.

14,000 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

عملکرد مالی تغییر در رویه ها و برآوردهای حسابداری و اصلاح اشتباهات (طبق استانداردهای حسابداری ایران) متون آموزشی بر اساس استانداردهای لازم الاجرا در سطح کشور که با استانداردهای بین المللی حسابداری نیز تا اندازه زیادی هماهنگ است.

8,000 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

اقتصاد مدیریت و حسابداری مالی ام.کاسی ردی و اس. ساراس واتی ترجمه و تالیف دکتر محمدرضا شورورزی کتاب حاضر، مفاهیم و روش هایی از حسابداری مالی و اقتصاد مدیریت را معرفی می نماید که مدیران را در دستیابی به مناسب ترین راه حل های مسائل تجاری، یاری می رساند.

35,000 تومان
مشاهده سریع
نمایش 13 - 18 از 105 مورد

بالا