گروه آزمایشی علوم انسانی

گروه آزمایشی علوم انسانی 

105 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
0 دیدگاه

شامل سوالات تالیفی دکتری مدیریت با پاسخ تشریحی

12,000 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

این کتاب شامل نکات درسی و تستهای پیشنهادی مؤلف همراه با آزمونهای سالهای گذشته سراسری و آزاد، |وزارت بهداشت با پاسخ تشریحی می باشد.مورد استفاده متقاضیان رشته های روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

10,000 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

شامل سوالات آزمون دکتری سالهای 92 و 93 با پاسخ تشریحیشامل دروس تخصصی: آمار، ریاضی، تئوریهای مدیریت، منابع انسانی پیشرفته، رفتارسازمانی پیشرفته

30,000 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

شامل خلاصه درس بر اساس سرفصلهای آزمونهای 90 تا 94 و سوالات آزمون دکترای دانشگاه سراسری سالهای 90 تا 94 با پاسخ کلیدیویژه ی متقاضیان دوره های دکتری مجموعه مدیریت

38,000 تومان
مشاهده سریع
0 دیدگاه

شامل سوالات آزمون دکترا دانشگاه سراسری سال 90 تا 92 با پاسخ تشریحیشامل دروس: آمار و روش تحقیق ، روانشناسی رشد

10,000 تومان
مشاهده سریع